Styrelsen / funktionärer

Ordförande
Paul Hautaviita
Tel. 040-5244259
E-post: paul.hautaviita(at)gmail.com

Sekreterare:

Tomi Ingves

Tel 040-7088774

E-post: ingves78@gmail.com

Tel. 040-1924646

Jan Långfors

Kassör
Jarl Bergkulla
Tel. 0400-667155
E-post: jalle(at)joj.fi

Fiskeövervakare
Reijo Lamminpää
Esko Pulkkinen