Begränsningar

 

 •  Övervintrande urläkt öring bör släppas tillbaka i ån.
 • Lyftkrok förbjuden i ån.
 • Pilkfiske i ån förbjudet.
 • Mete enligt fiskelagen (förbjudet i strömmande vatten, d.v.s forsområden).
 • Kräftan är helt fredad.
 • Största sammanlagda längd på nät 240 m. Maskor minst 40mm.
 • Fiskeredskapen bör märkas med flaggor och ägarens fullständiga namn enligt lagen om fiske.
 • Fiskeplatser får ej reserveras. Fiskare som fiskar från båt bör väja för sådana som fiskar från stranden.
 • Farleder får inte stängas med fiskeredskap. Fiskare i båt ger företräde åt fiskare på åstranden.
 • Under höstfredningen (1.9-31.3.) får kastspön inte användas mellan båthusen och Ohriluoma bro.
 • I övrigt gäller bestämmelserna i lagen om fiske.
 • Spöfiskare som rör sig på privata vägar och markområden bör respektera utsatta förbud och begränsningar.
 • Öring utan fettfena, över 50 cm får behållas, öring med fettfena släpps tillbaka i ån.
 • Fiskekortet är i kraft från när det köpts till fiskelagets följande årsmöte.
 • Rekommenderas krokar utan hullingar.
 • Nät får inte användas i ån/fjärden fram till Härkmeri bys vatten. Undantag: villaägare får sätta ut 1 st abborrnät.
 • Nytt fiskekort bör köpas fr.o.m 01.04.2021

Om någon fiskare bryter mot dessa regler har styrelsen rätt att ta bort fiskerätten för denne person i ett års tid.

Talvikko
En övervintrande (urläkt) öring känner man igen på att den är magrare och mörkare än en uppstigande öring.

tane_webb
En uppstigande klar öring ser alltid fetare ut och är inte mörkare runt magen.